بذرپاش توان بسیج امکانات و نیروهای وزارت راه را دارد/ کارنامه مدیریتی او قابل دفاع است


تهران- ایرنا- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد و روحیه انقلابی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: بذرپاش قادر است نیروهای وزارتخانه را برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن و توسعه حمل و نقل بسیج کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962024/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87