بذرپاش توان مدیریت وزارت راه و شهرسازی را دارد/ نمایندگان رای اعتماد می‌دهند


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بذرپاش توان مدیریت وزارت راه و شهرسازی را دارد، اظهار داشت: وزیر پیشنهادی برای پیشبرد این اهداف از ظرفیت نیروهای خوب و کارآمد بدنه وزراتخانه استفاده خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961915/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C