بذرپاش رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند/وزارت راه نیازمند فکر نو است


تهران- ایرنا- نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: بذرپاش بهترین گزینه برای وزارت راه و شهرسازی است و قطعاً رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962015/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%88