بذرپاش مدیری با برنامه و دارای تیم کارشناسی قوی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق موفق مدیریتی بذرپاش، گفت: بذرپاش مدیری جوان، با برنامه و با انگیزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961975/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA