بذرپاش مدیری عملیاتی،متخصص و متعهد است/ با رای اعتماد بالا به وزارت راه و شهرسازی خواهد رفت


تهران- ایرنا- رییس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بذرپاش را مدیری مدیر عملیاتی ،اجرایی ،متخصص و متعهد خواند و گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی می تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961952/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87