بذرپاش مورد حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد مدیریتی بذرپاش خوب و موفقیت آمیز است، گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مورد حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963121/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA