بذرپاش نیروی جوان و با انگیزه است/ خانه ملت به بذرپاش اعتماد می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: مهرداد بذرپاش نیروی جوان با انگیزه است که به صورت تیمی کار می‌کند و در حوزه‌های مختلف موفق عمل کرده و خانه ملت هم به ایشان اعتماد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963111/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF