برخی نمایندگان مجلس آماده اصلاح لایحه عفاف و حجاب هستند+فیلم


تهران- ایرنا- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه عفاف و حجاب از این ستاد اعلام آمادگی کردند که نظرات اصلاحی ارائه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123113/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85