بررسی‌های پزشکی قانونی اثبات کرد آثار ضرب و شتم در بدن مهسا امینی وجود نداشته است

وی افزود:بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داد که حرف‌های مطرح شده در باره وجود شکستگی در بدن خانم امینی و ضرب و شتم توسط ماموران پلیس در حد یک اتهام بوده است و صحت ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907474/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Cمحمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد گزارش پزشکی قانونی پیرامون علل فوت مهسا امینی اظهار داشت: پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد بی‌طرف و مستقل آزمایش ها و بررسی های لازم را در باره علت فوت خانم مهسا امینی انجام داده است.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در همه دنیا پزشکی قانونی یک نهاد مستقل است و طبق پروتکل های قانونی نظر پزشکی قانونی در هر کشور به عنوان یک نهاد مستقل مورد پذیرش است .هیچ کشوری اصالت قانونیِ پزشکی قانونی در کشور خود را زیر سوال نمی‌برد و این نهاد در هر کشوری به عنوان یک نهاد مستقل و مرجع شناخته می شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی درباره علت فوت خانم مهسا امینی از این امر حکایت دارد که آثار ضرب و شتم و شکستگی در اعضای بدن وی وجود نداشته است.