بررسی تخلفات در برگزاری آزمون‌های سراسری در کمیسیون اصل ۹۰


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرز کار سازمان سنجش در موضوع نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و استفساریه آن و سایر مواد قانون نسبت به دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ١٤۰۰ و ١٤٠١، با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش در نشست امروز کمیسیون بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988059/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0