بررسی تغییر نحوه تصویب بودجه در مجمع مشورتی شورای نگهبان


تهران- ایرنا- ابعاد حقوقی «طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (درباره نحوه بررسی و تصویب بودجه سالیانه کل کشور) از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956059/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86