بررسی تقاضای استعفای ابراهیم عزیزی از دستور کار مجلس خارج شد


تهران_ایرنا_ عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: ابراهیم عزیزی به صورت شفاهی به هیات رئیسه مجلس اعلام کرده است که تقاضای استعفای خود را پس گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980889/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF