بررسی جزییات طرح اعطای قیر به دستگاه‌های اجرایی در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران – ایرنا – بررسی جزییات طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به سهم دستگاه‌های اجرایی در میزان اعطای قیر اختصاص دارد، در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205156/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1