«بررسی حادثه حریق زندان اوین» در کمیسیون امور داخلی مجلس

احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: بررسی حادثه آتش سوزی زندان اوین در دستور کار جلسه امروز کمیسیون شوراها قرار دارد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون شوراها در این جلسه ب علل وقوع این حادثه را از ابعاد مختلف بررسی خواهد کرد.

به گزارش شب گذشته کارگاه آموزشی خیاطی زندان اوین دچار حریق شده، چهار نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913663/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3