«بررسی رای اعتماد به زاهدی وفا» با حضور رییس جمهور/ قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰

۱۴-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

۲۸-گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظانم جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.

 ۲۴-گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی.

۲-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان).

۳۱-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.

۱۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبین وضعیت شاخص های اقتصادی  در پایان هر دولت.

۶- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.

۱۸-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

۱۵-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها.

۱۰-گزارش کمیسیون آموزش  در مورد طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش.

۲۱- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.

۵-گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.

۳-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی.

۱- گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های (۱)و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲۵- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران فعالان صنایع دستی.

۳۲-بررسی برنامه و صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا برای تصدی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ رای ( از رییس جمهور برای روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است).

۱۲-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 ۲۳-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی.

۳۰-گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.

  ۲۰-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان.

۸-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه.

۹- گزارش کمیسیون ویژه تولید در مورد تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۴-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است:

۲۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

۱۷-بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد.

۱۳-گزارش شوردوم کمیسیون آموزش در موردطرح اصلاح موادی از قانون تاسیس اداره مدارس مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی.

۱۱-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه و سه شنبه  ( ۱۰و ۱۲ مهر ماه) برگزار خواهد شد.

۳۳-گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در روز سه شنبه ۱۲ مهر.

۷- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر پذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا

۲۶-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مبارزه با قاچاق  انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور.

۲۷-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استسفاریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

۲۹-گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.

۱۶-بررسی نحوه طرح نحوه مواجهه با  قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر.

۳۴-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص  از بازرسی کل استان خراسان رضوی.

۳۵-گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900956/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4