بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی صمت در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- بررسی رای اعتماد به عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138668/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA