بررسی لایحه الحاق ایران به سازمان شانگهای در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران-ایرنا-بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای دردستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954242/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1