بررسی لایحه ساماندهی کولبری در مجلس به اتمام رسید


تهران – ایرنا – در پایان بررسی لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، نمایندگان با بازگشت ۱۰۰ درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی لایحه ساماندهی تجارت مرزی در هر استان به همان استان موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231188/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF