بررسی مشکل تأمین سوخت شناورهای نیروی دریایی راهبردی ارتش


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از نشست امروز این کمیسیون برای بررسی مشکلات و معضلات تأمین سوخت شناورهای نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور جانشین فرماندهی این نیرو و تعدادی از همکاران وی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957078/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4