بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های ایکس‌ری جاده‌ای در مبادی ورودی کشور


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نشست کمیسیون با حضور فرماندهان انتظامی و مسئولان برای بررسی طرز کار دستگاه‌های ناظر و عملیاتی در گمرکات کشور و نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های ایکس‌ری جاده‌ای در مبادی ورودی کشور و کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150269/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C