بررسی وضعیت انرژی کشور با حضور وزرای نفت و نیرو در نشست غیرعلنی مجلس


تهران- ایرنا- نشست غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای نفت و نیرو در مورد مسائل حوزه انرژی کشور در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980590/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C