برنامه لایحه هفتم توسعه، نیمه دوم شهریور به صحن مجلس می‌رسد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بررسی این لایحه هنوز در این کمیسیون به پایان نرسیده است، پیش بینی کرد که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق هفته سوم شهریور ماه به صحن علنی مجلس برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189410/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF