برنامه هفتم به حل مشکلات اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای دارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه توسعه هفتم مسأله محور است و با توجه به مشکلات کنونیِ اقتصادی کشور، سیاست خوبی برای حل مبانیِ و معضلات اقتصادی کشور دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154900/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF