برنامه پیشنهادی وزارت صمت مبتنی بر توسعه صادرات‌محور است


تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه پیشنهادی تهیه شده برای این وزارتخانه، با تمرکز و تاکید بر توسعه صادرات‌محور تدوین شده است که شامل هشت استراتژی مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138854/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA