برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی دشوار است


تهران- ایرنا-معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی کار ساده و آسانی نیست، اظهار کرد: انتخابات تناسبی می تواند اعتراضاتی را به همراه داشته باشد چون  در این مدل فردی با رای بالا حذف می شود و فرد با رای کمتر به مجلس راه می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160833/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA