بزرگترین بندر خشک و لجستیک ایران در کرمان راه‌اندازی می‌شود


کرمان- ایرنا- نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی رییس جمهور روسیه برای عقد تفاهم‌نامه پروژه بندر خشک و لجستیک به کرمان سفر می‌کند، گفت: بزرگترین بندر خشک و لجستیک ایران در مسیر اجرای پروژه کریدور شمال و جنوب در کرمان راه‌اندازی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079436/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF