بن‌بست ۷ ساله در روابط تهران – ریاض چگونه‌ باز شد؟


تهران- ایرنا- معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، توافق تهران – ریاض برای ازسرگیری روابط دوجانبه را موفقیت دیگری در سیاست همسایگی دولت سیزدهم و محصول ابتکار عمل آیت‌الله رئیسی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052627/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF