بنیاد مسکن به روستانشینان فاقد مسکن زمین واگذار می‌کند


تهران- ایرنا- در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شد برای ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن به منظور سکونت دائمی با اولویت اشخاص افراد بومی اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296666/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF