بودجه عمرانی کشور ۲۶ درصد افزایش یافت


اردبیل – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ کشور نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته اما با توجه به افزایش قیمتها و میزان تورم این میزان کافی نیست و باید از فرصت‌های قانونی دیگر برای بخش عمرانی استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065817/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA