بیانیه ۱۹۶ نماینده مجلس پیرامون اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه پرس‌تی‌وی


تهران-ایرنا-بیانیه جمعی از نمایندگان در خصوص اقدام اتحادیه اروپا و قطع شبکه پرس‌تی‌وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969992/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B9%DB%B6-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87