بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت هزینه‌های ناباروری را تقبل می‌کنند


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان و بیمه سلامت در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هزینه‌های تخصصی و فوق تخصصی خدمات ناباروری را در قالب تعرفه دولتی تقبل می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130096/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF