تأکید قالیباف بر مسائل دریاپایه در برنامه هفتم توسعه


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوعات دریاپایه در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: سواحل مکران به‌عنوان بی‌نظیرترین منطقه در رونق و تجارت ساحلی باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955460/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87