تاخیر مجلس در تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده


تهران- ایرنا- در حالی که رییس‌جمهور ۶ اردیبهشت امسال لایحه واردات خودروهای کارکرده را به مجلس ارائه کرده، اما در عمل شاهد تاخیر خانه ملت در تصویب این لایحه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137178/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87