تالار مرکزی اراک با حمایت دولت سیزدهم در یک قدمی افتتاح


تهران – ایرنا- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تالار مرکزی اراک جزو پروژه‌های با قدمت چندین ساله و رها شده از قبل است که با حمایت‌های دولت سیزدهم در یک قدمی افتتاح قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207641/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD