تاکید رهبر انقلاب برای مهار تورم در راستای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است


تهران -ایرنا – نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید مقام معظم رهبری برای مهار تورم و رشد تولید را در راستای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای رشد اقتصادی نیازمند شکل‌گیری گفتمان پیشرفت و عدالت در جامعه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062845/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C