تاکید سران قوا بر رسیدگی به پرونده‌ عوامل ناآرامی‌ها براساس موازین قانونی و شرعی


تهران- ایرنا- سران قوا در نشست عصر امروز خود تأکید کردند که رسیدگی به پرونده‌های عوامل ناآرامی‌ها و اغتشاشگران مبتنی بر موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972876/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86