تاکید سران قوا بر هوشیاری مقابل خبرسازی و فتنه‌انگیزی دشمن


تهران- ایرنا- سران قوا در نشست مشترک بر ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر ملت فهیم ایران در برابر خبرسازی‌های بدون سند و دروغپردازی‌های دشمنان با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولان کشور و تشویش اذهان عمومی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960230/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86