تاکید سرلشکر باقری بر بهره گیری از فرصت‌ها در دوره گذار بین المللی

عمویی تأکید کرد: در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی هم با ارائه نظرات خود، بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و آمادگی مجلس برای حمایت از فعالیت های بخش های مختلف نیروهای مسلح تأکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری کمیسیون امنیت ملی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح در بررسی و تصویب بخش های مرتبط برنامه هفتم توسعه از محورهای موردنظر نمایندگان در این جلسه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833405/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8Cوی اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده، نیروهای مسلح کشورمان اشراف کاملی بر فعالیت‌های دشمن دارند و از توانمندی لازم برای خنثی سازی تهدیدهای دشمنان برخوردارند.

عمویی یادآور شد: در این جلسه معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل هم گزارش دقیقی از برنامه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: فرمانده ستادکل نیروهای مسلح در این نشست تاکید کرد که دوره گذار فعلی بین المللی به صورت مداوم تهدیدها و فرصت هایی را به وجود آورده است  و باید از فرصت‌ها بهره جست و تهدیدهای پیش رو کم اثر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست سرلشکر محمد باقری، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشت و مروری بر تحولات بین المللی ارائه کرد.