تاکید مسئولان بر شناسایی همه عوامل دخیل در حادثه تروریستی شاهچراغ(ع)


تهران- ایرنا- دولتمردان و مسئولان در پی حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز، ضمن محکومیت این اقدام، بر شناسایی همه عوامل دخیل در این حادثه و پیگیری آن تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198494/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9