تاکید نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بر تفکیک مجرمان از بی‌گناهان در اغتشاشات


تهران – ایرنا – سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در نشست مشترک به دادرسی دقیق دستگیرشدگان در آشوب های اخیر و تفکیک بی گناهان از اغتشاشگران تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956467/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86