تاکید کمیسیون صنایع بر استفاده از ظرفیت ارزهای با منشا خارجی برای واردات خودرو


تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست مشترک با وزیر صمت بر استفاده از ظرفیت ارز منشا خارجی برای واردات خودرو تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199169/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C