تایید خبر حمله سایبری به سایت مجلس؛ اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است 
تهران- ایرنا-روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید حملات سایبری، به سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده است: اسناد منتشره دستکاری شده و غیرقابل استناد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385610/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84