تایید صلاحیت در مرحله" پیش ثبت نام " انتخابات مجلس انجام نمی‌شود


اصفهان – ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، در مرحله پیش ثبت نام انجام نمی‌شود و تنها صحت سنجی مدارک ارائه شده توسط متقاضیان صورت می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191699/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF