تجمیع دستگاهها استانی و کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به موجب مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندان خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهد و همه دستگاههای وابسته به یک وزارتخانه و دستگاههای تابعه در استانها و شهرستانها در هم تجمیع و به یک اداره کل تبدیل شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206152/%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA