تحمیل هزینه برای درآمدهای مشکوک الوصول،عامل کسری بودجه است

محبی ادامه داد: در هفته‌های آینده بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و بهتر است در بررسی آنها تکلیف مالایطاق ایجاد نکنیم بلکه به صورت عملیاتی منابع و مصارف را در نظر بگیریم تا کسری بودجه رخ ندهد.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۸ لایحه بودجه گفت: دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده لایحه بودجه را به موضوع اشتغال اختصاص داد.اعتباراتی هم که اختصاص نیافته ناشی از تعیین درآمد های مشکوک الوصول در لایحه بودجه است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: وقتی مشکلات بخش اشتغال به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، مسائل اجتماعی هم کاهش پیدا خواهدکرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بررسی لایحه بودجه همیشه مواردی رخ می‌دهد که مصارف بودجه با پیشنهادات تصویب شده نمایندگان افزایش پیدا کرده و از آنجا که دولت توان محقق کردند تکالیف اعمال شده را ندارد،‌ در مواد یا تبصره‌های لایحه بودجه، تخصیص‌ها را کاهش داده و در نهایت کسری بودجه و اختلاف بین مجلس و دولت نمود پیدا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943037/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان افزایش یافت در حالی که منابع درآمدی برای آن در نظر گرفته نشده بود، همین امر منجر به بروز کسری بودجه در برخی بندها شد.

وی با توصیه به دولت گفت: به رغم اینکه منابع اختصاص داده شده به برخی از بخش‌ها از جمله اشتغال در محل خود صرف نشده است، اما از دولت می خواهیم حوزه اشتغال را به صورت ویژه ببییند و در برنامه هفتم توسعه هم نیاز است در حوزه اشتغال برنامه‌های عملی در نظر گرفته شود.