تخصص و اخلاق‌مداری دو ویژگی برجسته وزیر پیشنهادی ورزش است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هاشمی را فردی اخلاق‌مدار، مدیر موفق و متخصص خواند و گفت: توزیع عادلانه امکانات ورزشی و تقویت زیر ساختارهای حوزه ورزش از برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228204/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA