تخصیص ۱۱ میلیارد دلار از ابتدای امسال/ بازگشت ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال ۱۴۰۱


تهران – ایرنا – رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون (تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) مجموع تخصیص ارز معادل ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105806/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B6%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1