تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی/ برگزاری ۲۶ جلسه اصلی و ویژه در دولت


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری 26 جلسه اصلی و ویژه در دولت برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت همه سعی خود را به کار گرفته تا متن نهایی برنامه هفتم توسعه را طبق سیاست‌های کلی نظام و در موعد مقرری که در نامه رئیس مجلس به دولت ذکر شده است­، تحویل مجلس شورای اسلامی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083890/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87