تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت «پرویز داوودی»


تهران ـ ایرنا ـ ­رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت­ «پرویز داوودی» را تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85449576/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C