تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور


تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963597/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1